Usługi społeczne

Usługi dla mieszkańców i działania wspierające społeczność lokalną

Świadczenia rodzinne i osłonowe

Wsparcie materialne i finansowe dla mieszkańców

Pomoc Społeczna

Doradztwo w sprawach rodzinnych

Profilaktyka i Baza Wiedzy

Rafał Michalski

Tradycjonalista idący
z duchem czasu, potrafi zmierzyć się z każdym wyzwaniem, mentor dla współpracowników.

Anna Płonka

Specjalistka
i perfekcjonistka w swoim fachu. Niezwykle pozytywny człowiek. Rozwiąże każdy problem.

Agnieszka Mosiężna – Wasyl

Oddana sprawie społecznej, lubiąca ludzi i bliska ich potrzebom. Energiczna i skuteczna.

Ilona Stefaniak

Perfekcjonistka lubiąca ład i porządek, “dokumenty zawsze na swoim miejscu”. Wrażliwa na specjalne potrzeby ludzi.

Sylwia Zabrocka

Społeczniczka i działaczka z urodzenia. Empatyczna, koleżeńska, oddana sprawie.