Usługi Społeczne

Usługa fizjoterapii dla seniorów

💛💚

Zapraszamy osoby wieku 60 lat i więcej do skorzystania z usług fizjoterapii w miejscu zamieszkania.

Usługa jest częściowo odpłatna w wysokości 50 zł miesięcznie. W ramach tej usługi przysługują dwie wizyty fizjoterapeuty w miesiącu (każda po 60 minut).

Aby skorzystać z usługi należy zgłosić się do Centrum Usług Społecznych przy ul. Pocztowej 8 w Rokietnicy po zaświadczenie, które musi wypełnić lekarz.

☎️Kontakt: 607 900 239; 61 8145341

Usługa jest realizowana w ramach projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Klub Senior Plus w Rokietnicy

Klub Senior Plus dysponuje 20 miejscami. Działa w czwartki w godzinach przedpołudniowych. Uczestnictwo w Klubie Senior Plus cieszy się dużym zainteresowaniem. Obecnie wszystkie miejsca są zajęte. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior Plus, będące mieszkańcami gminy Rokietnica, w wieku ukończonych 60 lat i nieaktywne zawodowo mogą wpisać się na listę rezerwową. Zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem Indywidualnych Planów Usług Społecznych.

Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica “Promyczki”

Świetlica “Promyczki” jest miejscem, w którym każde potrzebujące dziecko znajdzie dla siebie bezpieczną przystań. Z łatwością dzięki pomocy kadry odrobi zadania domowe, zrozumie materiał z trudniejszych przedmiotów, czy języków. Aspekt edukacyjny jest oczywiście ważny, ale to atmosfera akceptacji jest tym, co jest najważniejsze. Każdy z nas zasługuje na to, by czuć się wyjątkowym. Tutaj dzieci chcą i lubią być. W świetlicy dzieci mogą brać udział w różnego rodzaju zajęciach socjoterapeutycznych, profilaktycznych, interpersonalnych, ogólnorozwojowych (plastycznych, muzycznych, czy sportowych), co pozwala pozbyć się negatywnych emocji, wzmocnić rozwój psychoruchowy oraz odzyskać spokój i harmonię.

Teleopieka

Od maja 2023 r. w naszej gminie realizowana jest druga edycja programu z zakresu teleopieki pn. „Wielkopolski System Opieki Seniora” finansowana ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Celem projektu jest zorganizowanie systemu opieki nad osobami starszymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wsparciem zostało objętych 20 mieszkańców, którzy ukończyli 60 r.ż. W ramach projektu seniorzy otrzymali bezpłatne opaski SOS(teleopaski). Wyposażone ono jest w przycisk umożliwiający wezwanie pomocy oraz w kartę SIM z możliwością połączenia głosowego.

Wielkopolska Karta Dużej Rodziny

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez podmioty przystępujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”. Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych lub listownie. Karta przyznawana jest bezpłatnie, a jej odbiór następuje w siedzibie Centrum po uprzednim telefonicznym powiadomieniu wnioskodawcy.