Dowiedz się więcej:

Niebieska Linia

Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

https://www.niebieskalinia.pl/

Procedura Niebieskiej Karty
Zdrowie psychiczne młodzieży

Kompendium wiedzy dla młodzieży oraz rodziców w obszarze dbania o zdrowie psychiczne

https://mlodeglowy.pl/kompendium/jestem-rodzicem/

https://mlodeglowy.pl/kompendium/jestem-mloda-osoba/

Bezpłatna pomoc prawna i obywatelska

Bezpłatne poradnictwo dla osób, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

Wyszukaj punkt nieodpłatnej pomoc prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji

https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością
Poradnik dla opiekunów osób przewlekle chorych

Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu?

Program Damy Radę działa pod skrzydłami Fundacji TZMO Razem Zmieniamy Świat

https://damy-rade.info/media/pdf/Poradnik_damy_rade_2023_01_03.pdf

Podcasty Fundacji Synapsis 

Fundacja pomaga dzieciom i dorosłym osobom w spektrum autyzmu.