Instytucje i organizacje

Orzekanie o niepełnosprawności

Mieszkańcy Gminy Rokietnica mogą składać wniosek o ustalenie niepełnosprawności dla dziecka do 16 roku życia lub stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu

https://www.bip.powiat.poznan.pl/377,powiatowy-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci

Niepełnosprawność dla osób dorosłych może zostać potwierdzona również orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ZUS lub w przypadku rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – KRUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I oddział w Poznaniu

Infolinia ZUS: 22 560 16 00

60-908 Poznań
ul. Dąbrowskiego 12

KRUS Oddział Regionalny w Poznaniu

61-807 Poznań
ul. Św. Marcin 46/50
tel. (61) 85 30 920

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu (zwane dalej PCPR) to jednostka organizacyjna powiatu poznańskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

https://pcpr.powiat.poznan.pl/

Fundacja “Dziecko w Centrum”

Na terenie województwa wielkopolskiego Fundacja „Dziecko w Centrum” uruchomiła Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu wraz z siecią Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, których lokalizację znajdziesz tutaj:

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR

Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami z gminy Rokietnica oraz Tarnowo Podgórne.

https://roktar.pl/

Centrum Zdrowia Psychicznego

Instytut Psychoedukacji oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną i psychiatryczną mieszkańcom Poznania i okolic. Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży ( informacje pod numerem tel. 537 235 352)

https://czp.poznan.pl/

Poradnia Rozwojowa dla Dzieci i Młodzieży „Jaskółka”

Poradnia zajmuje się wielospecjalistycznym wspieraniem rozwoju niemowląt, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub zaburzeniami wieku rozwojowego zgodnie z ich potrzebami, możliwościami i szeroko rozumianym potencjałem. Informacje pod tel: 61 865-86-86 (rejestracja od godz. 14:00 )

https://www.natak.pl/nasze-dzialania/rehabilitacja.html/

Stowarzyszenie Na Tak 

Działa na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych z różnymi schorzeniami neurologicznymi i genetycznymi, między innymi z Zespołem Downa i mózgowym porażeniem dziecięcym.

https://www.natak.pl/