Kontakt

Centrum Usług Społecznych
ul. Pocztowa 8
62-090 Rokietnica

DANE DO FAKTURY:

Nabywca:
Gmina Rokietnica, ul. Golęcińska 1
62-090 Rokietnica; NIP: 7772834884

Odbiorca:
Centrum Usług Społecznych
ul. Pocztowa 8
62-090 Rokietnica

Godziny pracy:
poniedziałek: 9:00 – 17:00
wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

Telefony kontaktowe
061 8145-341, 693 937 288.
E-mail: cus@cusrokietnica.pl

Wszystkie sprawy dotyczące:

  1. świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie),
  2. świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  3. dłużników alimentacyjnych,
  4. Karty Dużej Rodziny,
  5. zaświadczeń o dochodach dla osób korzystających z programu „Czyste Powietrze”,
  6. jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł „Za życiem”,
  7. dodatku mieszkaniowego,
  8. dodatku gazowego,
  9. dodatku osłonowego.

załatwiane są w Centrum Usług Społecznych: ul. Szkolna 3a,
tel. 61 8144 314, 693 200 609.
e-mail: cus-swiadczenia@cusrokietnica.pl

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek: 10:00 – 17:00
wtorek – piątek: 8:00 – 14:00