Nasz Zespół

Centrum Usług Społecznych

Rafał Michalski
Dyrektor Centrum Usług Społecznych
tel. 61/8145341
rafal.michalski@cusrokietnica.pl 

Adriana Wojda
Inspektor ds. organizacyjnych
tel. 61/8145341
adriana.wojda@cusrokietnica.pl
Anna Płonka
Główna Księgowa Centrum Usług Społecznych
tel. 61/8145341
anna.plonka@cusrokietnica.pl 
Karolina Pawłowska
Inspektor ds. kadr i płac
tel. 61/8145341
karolina.pawlowska@cusrokietnica.pl
Barbara Kroll
Inspektor ds. kadr i płac
tel. 61/8145341
barbara.kroll@cusrokietnica.pl

Zespół Usług Społecznych

Agnieszka Mosiężna-Wasyl
Kierownik Działu Usług Społecznych
Organizator Usług Społecznych
kom. 607900235
tel. 61/8145341
agnieszka.mosiezna-wasyl@cusrokietnica.pl

Sylwia Zabrocka
Organizator Społeczności Lokalnej
kom. 607900238
tel. 61/8145341
sylwia.zabrocka@cusrokietnica.pl
Ilona Stefaniak
Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych
kom. 607900239
tel. 61/8145341
ilona.stefaniak@cusrokietnica.pl
Monika Żebrowska
Asystent Rodziny
tel. 61/8145341
monika.zebrowska@cusrokietnica.pl 
Natalia Marcinkowska-Hauke
Asystent Rodziny
tel. 61/8145341
natalia.marcinkowska-hauke@cusrokietnica.pl
Magdalena Walusz
Asystent Rodziny
tel. 61/8145341
magdalena.walusz@cusrokietnica.pl
Elżbieta Skrzypczak
Koordynator Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy “Promyczki”
tel. 604 298 729
elzbieta.skrzypczak@cusrokietnica.pl

Zespół Pomocy Społecznej

Karolina Wojcieszak
Pracownik Socjalny
tel. 61/8145341
karolina.wojcieszak@cusrokietnica.pl 
Iwona Dymarek
Starszy Pracownik Socjalny
tel. 61/8145341
iwona.dymarek@cusrokietnica.pl
Marcel Paetz
Starszy Pracownik Socjalny
tel. 61/8145341
marcel.paetz@cusrokietnica.pl 
Izabela Lenkiewicz
Aspirantka Pracy Socjalnej
tel. 61/8145341
izabela.lenkiewicz@cusrokietnica.pl
Michał Grabski
Starszy Pracownik Socjalny
tel. 61/8145341
michal.grabski@cusrokietnica.pl.

Dział Świadczeń Rodzinnych

Katarzyna Wachowiak
Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
tel. 61 8144314, kom.693 200 609
katarzyna.wachowiak@cusrokietnica.pl
Magdalena Radzik
Inspektor ds. świadczeń
tel. 61 8144314, kom.693 200 609
magdalena.radzik@cusrokietnica.pl
Monika Horemska
Starszy Referent ds. świadczeń
tel. 61 8144314, kom.693 200 609
monika.horemska@cusrokietnica.pl