O nas

Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy to instytucja, która powstała poprzez przekształcenie z dniem 1 stycznia 2024 r. Ośrodka Pomocy Społecznej w podmiot        o rozszerzonym zakresie kompetencji i możliwości. Jesteśmy budżetową jednostką organizacyjną Gminy Rokietnica. Realizujemy dotychczasowe zadania Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu pomocy społecznej, a także wdrażamy usługi dla wszystkich mieszkańców Gminy.

Misją Centrum jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Rokietnica    w zakresie pomocy i usług społecznych oraz ich koordynacja.