Telefon zaufania

Od maja 2023 r. w naszej gminie realizowana jest druga edycja programu z zakresu teleopieki pn.
„Wielkopolski System Opieki Seniora” finansowana ze środków Samorządu Województwa
Wielkopolskiego. Celem projektu jest zorganizowanie systemu opieki nad osobami starszymi
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwiększenie u nich
poczucia bezpieczeństwa oraz podniesienie jakości ich życia. Koordynacją projektu w Gminie
Rokietnica zajmuje się Centrum Usług Społecznych. Wsparciem zostało objętych 20 mieszkańców,
którzy ukończyli 60 r.ż. W ramach projektu seniorzy otrzymali bezpłatne opaski SOS (teleopaski).
Podopieczny nosi przez cały czas na nadgarstku niewielkie urządzenie przypominające smartwatcha.
Wyposażone ono jest w przycisk umożliwiający wezwanie pomocy oraz w kartę SIM z możliwością
połączenia głosowego. Wciśnięcie guzika SOS powoduje natychmiastowe połączenie się z centrum
teleopieki, w którym przez całą dobę pełnią dyżur wykwalifikowani ratownicy medyczni. W przypadku
stanu zagrożenia zdrowia lub życia mogą oni wezwać odpowiednie służby ratunkowe.