Konferencja inaugurująca działalność Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy

22 marca 2023 r. odbyła się w Rokietnicy konferencja inaugurująca działalność Centrum Usług Społecznych. Gościliśmy przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Centrów Usług Społecznych z gmin partnerskich: Śremu, Swarzędza, Szydłowa, Dopiewa, Pleszewa oraz Pniew. Byli z nami w tym dniu również przedstawiciele lokalnych instytucji gminnych i współpracujących z CUS w Rokietnicy.

Spotkanie uświetnił dr Jakub Jasiczak repezentujący Spółkę Celową Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i przedstawił założenia oraz wnioski z badań potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w kontekście usług społecznych w Gminie Rokietnica.

Pani Dagmara Szlandrowicz z Fundacji Pomocy Wzajemnej “Barka”, podczas prelekcji dotyczącej ekonomii społecznej, przywołała historię powstania Spółdzielni Socjalnej TAROKA.

Pani Sekretarz Gminy Danuta Potrawiak zreferowała politykę młodzieżową w gminie Rokietnica oraz przedstawiła historię powstania Młodzieżowej Rady Gminy.

Spotkanie zakończyło się życzeniami i deklaracją dalszej efektywnej współpracy w projekcie “Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za obecność,
Zespół Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *