Ogłoszenie o zamówieniu robót budowlanych

Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy informuje, że w dniu 24.04.2024r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu robót budowlanych: Remont budynku dworca kolejowego w Rokietnicy o numerze 2024/BZP 00300005/01.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *