Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy z dniem dzisiejszym ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2024r.

Rodzaj zadania, termin realizacji oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania zamieszczone są w załączniku do ogłoszenia.

Ogłoszenie NGO

Program usług społecznych

Standardy usług społecznych

Zarządzenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *